Poslovni objekt Jurjevec

Ime: poslovni objekt Jurjevec
Tip: naročilo
Naročnik: Matjaž Jurjevec s.p.
Velikost objekta: 190 m2
Leto: 2017
Lokacija: Nazarje
Avtor: Miha Kajzelj
Fotografije: Blaž Jamšek
Stanje: izvedeno

Avtoprevozniško podjetje si je svoj vozni park s 15 kamioni in poslovno stavbo uredilo v industrijski coni mesta Nazarje. Nova stavba z lahkotno kompozicijo treh jasno ločenih volumnov ponazarja monumentalno dinamičnost kamiona priklopnika, tako imenovanega ‘šleperja’. Pritličje sestavljata ločena volumna zastekljene sprejemnice in zaprte strojnice, nad katero v nadstropju lebdi pisarniška lamela, pod njo pa je urejeno pokrito parkirišče. Prostorsko vznemirljiv vstop v nadstropje označuje zračna cezura stavbe s steklenim hodnikom, ki z vseh strani prepušča obilo svetlobe. Nadstropje sestavljata pisarniška lamela in direktorska pisarna z interno polodprto teraso ob zastekljenem hodniku.
Kompozicijo določa usmerjena zasnova volumnov, ki so kot prostorski tuneli orientirani v smereh sever- jug ali vzhod-zahod, fasade pa so izmenično polne ali steklene. Zasnova steklenih sten od tal do stropa, senčenih z enotnim rastrom žaluzij, je na zahodni strani dopolnjena s potezo fiksnih vertikalnih brisolejev na pisarniški lameli. Posebna pozornost je posvečena izčiščeni obdelavi steklenega hodnika in lesene terase v cezuri med pisarniško lamelo in direktorsko pisarno. Fasadni okviri steklenih sten so obdelani v ometu, polne fasade pa z eternit ploščami.