Glasbena šola Šoštanj

Music school Architecture Public house
Music school Architecture Public house
Music school Architecture Public house
Music school Architecture Public house
Music school Architecture Public house
Music school Architecture Public house
Music school Architecture Public house
Music school Architecture Public house
Music school Architecture Public house
Music school Architecture Public house
Music school Architecture Public house
Music school Architecture Public house
Music school Architecture Public house
Music school Architecture Public house
Music school Architecture Public house
Music school Architecture Public house
Music school Architecture Public house
Music school Architecture Public house
Music school Architecture Public house
Music school Architecture Public house

ime Glasbena šola Šoštanj

naročnik Občina Šoštanj

velikost objekta 1430 m2

leto 2019

lokacija Šoštanj

avtor Mojca Gregorski, Miha Kajzelj, Matic Lašič

fotografije Miran Kambič

stanje izvedeno

Glasbena šola je umeščena v prenovljen in dozidan obstoječ objekt poleg kulturnega doma. Klinast tloris v obliki ladje določa umestitev med reko Pako in podolgovato ulico s parkirišči na drugi strani. Značilna arhitektura zidov kulturnega doma, se v novi prizidavi nadaljuje kot pretrgana bela obodna stena objekta, ki na stiku s kulturnim domom in v cezurah, razkriva temnejšo sredico objekta, kjer se pokaže notranji utrip šole. Na rečni strani je obod dematerializiran v mrežo pokončnih lamel, ki zastirajo stekleno steno notranjega dvonadstropnega halla in komunicirajo z drevoredom platan ob reki. Notranjost označuje mreža lesenih ali temnih hodnikov, ki napajajo učilnice in dvorane. Leseni se iztečejo v zelene zunanje atrije v cezurah obodne stene, temni pa v foyerje pred dvoranami.