Otok na Koseškem bajerju

 

Tip: javni natečaj, 1.nagrada
Naročnik: Mestna občina Ljubljana
Velikost ureditve: 21.393 m2
Leto: 2000-2009
Lokacija: Ljubljana, Koseze
Avtorji – natečaj: Miha Kajzelj, Rok Žnidaršič, Etbin Tavčar
Avtorji – izvedba: Miha Kajzelj, Rok Žnidaršič, Iztok Kavčič
Fotografije: Miran Kambič, Bogdan Zupan
Stanje: izvedeno

 

Krajinska ureditev zajema ožje območje Koseškega bajerja s podolgovatim parkom ob vzhodni obali in krožno potjo okrog jezera s posameznimi ureditvami na obali jezera. Jezero je antropogenega izvora in je nastalo iz nekdanjega glinokopa, ki so ga po opustitvi začeli uporabljati kot poligon za modelarsko dejavnost. Območje se v mrežo zelenih površin mesta vključuje kot nov mestni park ob jezeru s poudarkom na varovanju narave. Namenjen je za različne sodobne dejavnosti socialno aktivnega parka. Območje je zaprto za promet, oaza miru za sprehajalce, joggerje, modelarje in ribiče.
Večina obale jezera ostaja nedotaknjena v svojem naravnem stanju, dostop do vode pa je za številne obiskovalce urejen na otoku ob vzhodni obali, ki s centralno lego predstavlja srce ureditve. Leseni otok je meeting-point na bregu jezera in deluje kot socialni združevalec. Njegova velika lesena površina v treh terasah, do katere je urejen udoben dostop po peščeni klančini, omogoča posedanje ob vodi za večje število obiskovalcev. Pogosto je opazovanje sončnega zahoda nad polhograjskim gričevjem. Otok kot zunanji učni poligon omogoča organizacijo učnih naravoslovnih delavnic za otroke in umetniških prireditev ob vodi z intimnim značajem. Park je urejen kot odprta travnata površina, ki je zasnovana v sosledju prostorskih sekvenc polnega in praznega, ki jih v vzdolžni smeri povezuje krajinska vijuga sprehajalne promenade. Severni del parka označuje obstoječe obalno drevje, ki omogoča zastrt pogled na osončeno gladino jezera. Na jugu se prostor odpre v širok travnik, ki ga pod gozdnim robom zaključuje poteza peščene poti s podolgovato klopjo, ki je izvedena kot leseni robnik travnika. Dostopi v park so urejeni kot zapora za promet in prostor za druženje, zato so vstopne šikane urejene s klopmi iz zamaknjenih lesenih kubusov. Ob južni obali jezera so urejeni manjši pomoli, ki omogočajo intimno doživljanje vodnega ambienta.