Veslaški park Bled

 

Ime: Veslaški park Bled
Tip: javni natečaj, 1.nagrada
Naročnik: Občina Bled
Velikost ureditve: 13.784 m2
Leto: 2008-2010
Lokacija: Veslaški center Bled, Zaka
Avtorji: Sandra Banfi Škrbec, Miha Kajzelj, Iztok Kavčič, Iztok Lemajič
Fotografije: Miran Kambič
Stanje: izvedeno

 

Projekt obravnava krajinsko ureditev Veslaškega parka v zalivu Male Zake na zahodni obali Blejskega jezera, ki s centralno umeščenim veslaškim hangarjem za spravilo čolnov predstavlja zibelko slovenskega veslaštva. Območje Veslaškega parka, ki je med hangarjem in jezerom prvenstveno namenjeno kot športno manipulativna površina veslačev, se med tekmami razširi na celotno območje. Park je urejen kot pešcona, zaprta tudi za kolesarje in rolarje, zato so peš vhodi urejeni s šikanami in stojali za kolesa. Obod parka predstavlja živa meja kot naravna bariera, na vhodih za dovoz čolnov so urejene temne kovinske ograje z drsnimi vrati. Območje označuje delitev na zelene in tlakovane pasove, ki so usmerjeni proti jezeru. Tlakovani pasovi so široki, krajinsko oblikovani betonski pasovi, ki služijo dostavi čolnov od parkirišča do jezera in se iztečejo na obstoječe lesene pomole. Zeleni presledki med njimi so pasovi ohranjenih vodnih biotopov ob obstoječih potokih. Sprehajalna promenada, ki poteka vzdolž jezerske obale, je v veslaškem parku hierarhično preglašena s prečnimi pasovi, zato je tlak na delih, kjer promenada prečka zeleni pas, obdelan s temnimi prodniki. Na ta način je urejena tudi svečana ploščad pred veslaškim hangarjem, katere pomen je oplemeniten s talnim obeležjem slovenskih olimpijskih uspehov veslanja v obliki kovinskih, v tla vgrajenih plošč z vrezanimi napisi. Meja med višje ležečo gostinsko teraso kavarne in ploščadjo ob hangarju je ustvarjena z vertikalno leseno pergolo, kjer se kovinska prečka ograje prepleta med rastri lesenih moralov.