Vhodna terasa planinskega doma na Menini

Ime: vhodna terasa planinskega doma na Menini
Tip: naročilo
Naročnik: Planinsko društvo Gornji grad
Velikost: objekta 65 m2
Leto: 2014-2016
Lokacija: gorski masiv Menine planine
Avtor: Miha Kajzelj
Fotografije: Blaž Jamšek
Stanje: izvedeno

Naloga projekta je bila energetska sanacija in obnova fasade doma na Menini planini (na višini 1453 mnm) s postavitvijo nove gostinske terase pred vhodom v dom. Izvedeni projekt je v svojem bistvu urbana intervencija v tradicionalno sredogorsko kočo.
Zgodba projekta je scenografsko oblikovanje lesenega fasadnega plašča, ki v polodprti potezi zaobjema obstoječi volumen doma, se na vzhodni in južni strani rahlja in dematerializira v obliki prostostoječih paravanov pred vhodom v dom, ter prepleta s ohranjenimi kamnitimi zidovi pritličja. Ti so se skozi zgodovino stavbe, prvič zgrajene že leta 1898, močno zasidrali v kolektivni spomin obiskovalcev, zato jih je bilo potrebno ohraniti.
Odnos lesenega opaža v pasovih iz pokončnih desk, položenih v naravno razporejenem rastru različno širokih desk in masivne kamnite stene v podnožju doma je klasičen, vendar v obdelavi površin sodoben. Na jugozahodu, kjer je na nivo dvignjenega pritličja speljana klančina za gibalno ovirane, se leseni opaž odlepi od objekta in vzpostavi kot samostojen paravan, ki deloma podpira lebdeči stekleni nadstrešek, razvit po celi širini vhodne fasade. Kompozicijo dopolnjuje prostostoječ paravan v funkciji ograje ob zunanji strani gostinske terase, ki je asimetrično vpeta med oba paravana. Dostop na teraso je urejen po stopnicah ob fasadi obstoječega objekta ali naokrog po klančini z zadnje strani. Na stopnice se priključujejo stopnje za posedanje, ki imajo dvojno višino stopnic. Urbani element stopenj vabi k posedanju na soncu pred vhodom, uporabne pa so tudi kot oder za pevski zbor ali za društvene prireditve.